tentoonstellingen

Start
Omhoog

Henri Breetvelt Dolf Breetvelt

Overzicht van tentoonstellingen van kunstwerken van Dolf Breetvelt

 

1924

Jaarlijkse tentoonstelling van in Ned. Indië verblijvende schilders, Kunstkring Batavia (8-17 augustus)

 

1925

Jaarlijkse tentoonstelling van in Ned. Indië verblijvende schilders, Kunstkring Batavia (augustus)

 

1926

Jaarlijkse tentoonstelling van in Ned. Indië verblijvende schilders, Kunstkring Batavia (17-25 april)

 

1927

Jaarlijkse tentoonstelling van in Ned. Indië verblijvende schilders, Kunstkring Batavia (25 april-1 mei)

 

1928

Jubileum-tentoonstelling van werken in Indië vervaardigd … 25-jarig bestaan der Vereeniging [op omslag: Jubileum-tentoonstelling N.I. Kunstkring Batavia 1902-1927] (7-22 januari)

nr 4: Inlandsche visschers, 5: Ossenkar, 6: Inlandsch meisje

 

Vereeniging van Beeldende Kunstenaars, 17e tentoonstelling, Kunstkring Batavia (21-27 september)

 

1929

Vereeniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstkring, Batavia (1-8 maart)

 

Catalogus Vereeniging van Beeldende Kunstenaars, 21e tentoonstelling, Kunstkring Batavia (18-24 oktober)

nrs 10-14: olieverfschilderijen (Stadsgezicht Kali Mas avond; Stadsgezicht Kali Mas Westmoesson; Naaktmodel; Maskers; Portret Dr. J.B. Tielrooy); 15-17: aquarel (Baliër; Naaktstudie (jongen); Naaktstudie (Javaansche vrouw)); 18: houtsnede (Primitieve sculptuur (Bali))

 

1931

5 jaar Vereeniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstkring Batavia (18-22 september) [catalogus niet gevonden]

 

1932

Vereeniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstkring Batavia (25-30 november) [catalogus niet gevonden]

nr 13: Javaansch meisje, 14: Waschvrouwen + twee tekeningen

 

1933

Solotentoonstelling, Soerabaiasche Kunstkring (mei)

 

Tentoonstelling van hedendaagsche kunst, Bataviasche Kunstkring (11-19 november)

nr 17: Stilleven

 

1934

Solotentoonstelling, Kunstzaal Kleykamp, Den Haag (6-27 januari)

nrs 1-12: olieverfschilderijen (Badende vrouwen 2 x; Stadsgezicht (Soerabaia); Maskers; Stadsgezicht (Soerabaia); Waschvrouwen; Kampong (Bali) 2 x; Voorouderbeelden; Naakt; Portret; Portret (Javaansch meisje)); 13: Tekening in rood (Javaansche vrouw); 14-26: tekeningen in zwart (Javaansche vrouw; Salomé; Bali; Klappertuin; Madoereesche vruchtenverkooper; Portret (Baliër); Ossen; Tempelfeest (Bali); Offerende vrouw (Bali); Kampong (Bali); Goesti Jarni (Bali); Kampong (Bali) 2 x); 27-32: aquarellen (Stadsgezicht (Soerabaia); Liggend naakt (Jav.); Kampong (Bali); Naakt; Pasarvrouwen (Bali); Kali Mas (Soerabaia))

 

1935

Tentoonstelling van [..] A. Breetvelt en E[mil] Rizek, Bandoengsche Kunstkring (15-20 juni)

nrs 1-8: olieverfschilderijen (Stadsgezicht; Stadsgezicht te Soerabaia 2 x; Kampong op Bali; Waschvrouwen; Primitieve sculptuur; Javaansche vrouw; Chineesch meisje); 9-14: aquarellen (Kampong op Bali; Boroboedoer 2 x; Pasarvrouwen; Naakt 2 x); 15-20: krijtteekeningen (Primitieve sculptuur; Madoereesche vruchtenverkoopster; Balineesche vrouw; Kop (gamelanspeler); Javaansche vrouw 2 x); 21-23: potloodteekeningen (Portret; Verbintenis; Ondergang); 24-27: houtsneden (Kali Mas Soerabaia; Boroboedoer; Primitieve sculptuur; Ossenkar)

 

Tentoonstelling van: schilderijen en teekeningen uit Indië en Holland, Bataviasche Kunstkring (9-18 augustus)

nr 16: Landschap met ossen; 17: Vrouwen; 18: Naakt; 19: Stadsgezicht (Semarang)

 

Tentoonstelling […] van Jan Frank en andere in Indië werkende schilders, Bandoengsche Kunstkring (30 augustus-4 september)

nr 16: Landschap; 17: Stadsgezicht te Semarang; 18: Portret Raden Adjeng S.; 19: Vrouwen; 20: Naakt

 

1936

Indische Bondscollectie, Bataviasche Kunstkring (7-17 mei); Soerabaische Kunstkring (juli) [catalogus niet gevonden]

 

Juliana-tentoonstelling, Bataviasche Kunstkring (28 december-5 januari 1937)

nr 29: aquarel (Passervrouwen)

 

1937

Catalogus van de tentoonstelling van schilderijen van A. Breetvelt en P.N. de Leeuw, Soerabaische Kunstkring (22 april-12 mei)

nrs 1-8: olieverfschilderijen (Kalimas Soerabaia; Landschap; Het afscheid; Krateruitbarsting; Vrouwen; Hond en zebu; Naakt; Mohammedaansche begrafenis); 9-11: aquarellen; 12: potloodteekening (De verbintenis)

 

1938

Indische Bondscollectie 1938, Bataviasche Kunstkring (28 april-8 mei)

nr 5: Karbouwen; 6: Sawahlandschap

 

Koningin Wilhelmina Jubileum-tentoonstelling in den Bataviaschen Kunstkring (27 augustus-2 oktober)

nr 108: Oude stad

 

1939

Aquarellen en teekeningen Adolf Breetvelt/Adolf de Haer/Frits Klein, Bataviasche Kunstkring (30 september-8 oktober)

nrs 1-20: aquarellen (Naaktfiguur; Naaktfiguur (Japansch); Cambodgienne; Karbouwen; Tokyo, stadsgezicht; Angkor Wat, hoektoren; Angkor Wat; Angkor Wat, interieur; Nijlboot bij Caïro; Caïro, kameeldrijver; Caïro, Arabier op een ezel; Caïro, buitenwijk; Caïro, stadsgezicht; Stilleven; Maskers; Balineesch pedandabeeldje; Oorlogsvisioen; Tuinvisioen; Eiland der eenzaamheid; Karbouwenspan)

 

Onze kunst van heden, Rijksmuseum, Amsterdam (18 november-29 februari 1940)

nrs 357-358: olieverfschilderijen (Maanlandschap; Hond en zebu); 359: houtsnede (Javaansche maskers); 360: aquarel (Naakt)

 

1940

Nederlandsche kunstenaars van heden, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel (4-10 mei; 7 juli-29 september)

nr 68: olieverfschilderij (Maanlandschap); 69: aquarel (Naakt)

 

1941

Expositie van nieuwe werken, Galerie Robert Amsterdam (18 oktober-7 november)

 

Nederlandsche schilderskunst, najaarstentoonstelling 1941, Pollmann, Nijmegen ( 31 oktober-december)

 

1946

Solotentoonstelling Grand hotel Saltsjöbaden, Stockholm (27 december-1 maart 1947)

nr 1: Naakt (kleine Annie); 2-3: Landschappen ’s Gravendeel; 4-7: Stillevens (met vissen, met bloemen, met kruik, met gladiolen); 8: Naakt (grote Annie); 9-10: Stadsgezichten Amsterdam (Montelbaenstoren, Zuiderkerk); 11: Naakt (Eva); 12-13: Stadsgezichten Amsterdam (Hoogstraat, Reguliersgracht); 14-15: Stillevens (voorjaarsboeket, gedroogde bloemen); 17: Naakt (Mimi); 17: Zelfportret; 18-19: Landschappen Eibergen (watermolen, landweg); 20-22: Stillevens (met soepterrine en peren, met rood schetsboek en fruitschaal, met glas en bokkingen)

 

1948

Amsterdamse schilders van nu, Stedelijk Museum Amsterdam (5 maart-4 april)

nrs 56-58: Stillevens

 

American Business Club Amsterdam (augustus)

 

1949

Kunstwerken sedert de bevrijding aangekocht door de gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam (11-28 maart)

Schilderijen: nr 7: stilleven

 

Amsterdamse schilders van nu, Stedelijk Museum Amsterdam (8 april-15 mei)

nrs 29-30: Stillevens

 

De Keerkring; groepstentoonstelling van de vakgroep kunstschilders in de federatie, Fodor, Amsterdam (16 april-8 mei)

nr 11: Compositie

 
 

Vrij Beelden, Fodor, Amsterdam (3-26 september)

nrs 7-10: gouaches (Compositie)

 
 

Vogelvlucht; Nederlandse schilders zien hun land vanuit de lucht, Stedelijk Museum Amsterdam (18 november-2 januari 1950) en Stedelijk Kunstsalon Antwerpen, 1950 (14-24 juni), [Brussel?], Milaan 1950 (12-30 april), Indonesië (‘talrijke plaatsen’) 1951

nrs 9-15: zes gouaches + een olieverf

 
 

Catalogus van de tentoonstelling van de Nederlandse kring van grafici en tekenaars aangesloten bij de Federatie, Fodor, Amsterdam (23 december-15 januari 1950)

nrs 78-80: pentekening 2 x; gekleurde pentekening (Compositie)

 
 

1950

Tentoonstelling Vrij Beelden, meubelafdeling De Bijenkorf Amsterdam (voorjaar)

olieverfschilderij + vier tekeningen

 

 

Nieuwe stromingen in de beeldende kunst, Stedelijk Museum Amsterdam (31 maart-14 mei)

nrs 25-26: Compositie

 

 

Amsterdamse schilders van nu, Stedelijk Museum Amsterdam (30 april-4 juni)

nr 43: Compositie

 

 

5ème Salon des réalités nouvelles, Palais des Beaux-Arts, Parijs (10 juni-15 juli)

nrs 65-67: olieverfschilderijen

 

 

Vrij Beelden; Fodor, Amsterdam (4-27 augustus)

 

De Zeester Ned. Kunstenaarsgenootschap De Keerkring Vrij Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam (22 december-15 januari 1951)

Vrij Beelden nrs 5-7: Compositie

 

 

1951

Tentoonstelling uitgaande van de Vereniging voor Irrealisme en Abstractie in de Beeldende Kunst VIA, Rotterdamsche studenten sociëteit Asker (20 januari-10 februari)

nr 16: Zeetuin; 17: Tropische zonsopkomst

 
 

Reisindrukken van Nederlandse Kunstenaars te gast in Frankrijk; Utrecht, Arnhem, Maastricht, Tilburg, Zwolle, Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Lochem, Den Haag, Assen, Rotterdam, Amsterdam (Arti 29 augustus-11 september), (10 februari-14 oktober)

 

1952

Nederlandse Kring van tekenaars en gasten uit Denemarken, Stedelijk Museum Amsterdam (15 februari-17 maart)

nrs 25-27: conté en kleurkrijt (Compositie)

 
 

Tentoonstelling kasteel Nijenrode ter gelegenheid van 1e lustrum NOIB, Breukelen (juni-juli)

twee beelden

 
 

Vrij Beelden, Fodor, Amsterdam (20 september-17 oktober)

nrs 13-16: olieverfschilderijen (Compositie); 17-23: houtplastieken (eiken 2 x, tropisch hout 2 x, jarre, eiken, peroba de campos)

 
 

Tentoonstelling Sint Lucas, Stedelijk Museum Amsterdam (6 december-4 januari 1953)

nrs 146-148: Abstracte houtplastieken

 
 

1953

Kunstenaars op de bres. Kunstenaars helpen, helpt u mee (kunstwerken ter beschikking gesteld ten bate van het Nationaal Rampenfonds), Stedelijk Museum Amsterdam (12-25 februari); Rijksmuseum, Amsterdam (15 januari 1954 - ? ). Reizende tentoonstelling.

 

Impressies van tekenaars, Nederlandse Kring van Tekenaars, Fodor, Amsterdam (7 maart-2 april)

nrs 13-16: krijt met pastel (Abstracte compositie)

 
 

Beeldhouwwerken, Emmen (door Stichting Kunst en Gezin) (6 september - 4 oktober)

 

Vrij Beelden, Museum Het Princessehof, Leeuwarden (31 oktober-19 november); Fodor, Amsterdam(28 november-20 december)

nrs 12-14: olieverfschilderijen (Compositie); 15-18: abstracte sculpturen (azobé 2 x, eiken, azobé); 89: houtsculptuur (teak)

 
 

1954

Nederlandse Kring van tekenaars, Fodor, Amsterdam(23 januari-17 februari)

nrs 26-31: pastel, conté (Abstracte compositie)

 
 

Beeldententoonstelling Stadspark Groningen (68e lustrum Groninger Universiteit) (19 juni-18 juli)

nrs 6-9: Ontluikingsdrang (steen) en Composities (azobé, eikenhout, peroba de campos)

 
 

Het beeld in de natuur, Oranjepark Vlaardingen (door Stichting Kunst en Gezin) (29 juli-31 augustus)

nr 3: Ontluikingsdrang (steen)

 
 

Modern beeldhouwwerk in Park Sonnenburgh, Voorburg (3 juli-8 augustus)

nr 1: Figuur (beton)

 
 

1955

Nederlandse Kring van Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam (6 januari-3 februari)

nrs 19-21: conté en pastel (Abstracte compositie)

Textiel '55 dessin en stof, SMA (13 maart- 25 april)

 
 

 

Keukenhof, Lisse (eind maart-eind mei)

Ontluikingsdrang (terrazzo)

 
 

Architectuur en beeldende kunst (Liga Nieuw Beelden), Stedelijk Museum Amsterdam (18 juni-18 juli)

beeld van houtboard

 
 

Beelden in en om Hofwijck, Voorburg (3 september-10 oktober)

nr 13: Compositie (beton/staal)

 
 

Beeldenexpositie Emmen (door Stichting Kunst en Gezin) (10 september- ? )

 

1956

Nederlandse Kring van Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam (18 januari-13 februari)

nrs 64-66: pastel en zwart krijt (Compositie)

 
 

De Bijenkorf Amsterdam(februari)

houtboard-beeld met gordijnstof Carte Blanche

 
 

Hedendaagse beeldhouwkunst op de Burcht, Leiden (20 juni-26 augustus)

nr 3: Ontluikingsdrang (kunststeen)

 
 

Tentoonstelling leden Liga Nieuw Beelden, Koninklijke Nederlandse Glasfabriek Leerdam (juli-augustus); Pictura, Dordrecht (19 oktober-11 november)

nrs 6-7: olieverfschilderijen (Compositie); 8-9: beelden

 
 

Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam (3 november-3 december)

nrs 26-29: Abstracte compositie

 
 

Nederlandse kleinplastiek van 1900 t/m 1956, Rijksmuseum Twenthe, Enschede (18 november-16 december)

nrs 14-15: Abstracte plastieken (eikenhout, azobé)

 
 

1957

50 ans de peinture abstraite, Galerie Creuze, Parijs (9 mei-12 juni)

nr 52: Peinture abstraite

 
 

Beelden op het Valkhof, Nijmegen (juli)

Compositie (metaalplastiek met glas)

 
 

1958

Stichting Kunst en Bedrijf, Pulchri Studio, Den Haag (18-31 maart)

nr 23: Abstracte houtsculptuur

 
 

Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam (27 november-21 december); Centraal Noordbrabants Museum, Den Bosch (10 januari-15 februari 1959)

SMA: nrs 18-20: compositie (olieverf), 21: ijzerplastiek, 22: koperplastiek

Centraal Noordbrabants Museum: nr 7: ijzerplastiek; 8: koperplastiek; 9-11: compositie (olieverf)

 

1959

Tentoonstelling Nederlandse Kring van Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam (10 april-4 mei)

vier x conté (Abstracte compositie)

 
 

Nederlandse Kring van Tekenaars, De Lakenhal, Leiden (12 september-5 oktober)

nrs 15-16: Compositie

 
 

1960

Nederlandse Kring van tekenaars 1950-1960, Stedelijk Museum Amsterdam (29 april-23 mei)

nrs 13-15: conté en gouache (Compositie)

 

1962

Ontmoeting 2, Knoll International Amsterdam (maart-28 april)

 

Nederland schildert; catalogus Talensprijs 1962/63, Fodor, Amsterdam (10 november-3 december). Reizende expositie in 12 plaatsen

Abstracte compositie

 
 

Tentoonstelling Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam (10 november-3 december)

nr 13: Jardin tropique (olieverf); 14: Kompositie; 15: houtplastiek

 
 

1963

Tentoonstelling Vereniging Sint Lucas, Stedelijk Museum Amsterdam (26 april-19 mei)

nr 5: Compositie in rood; 121: Houtplastiek

 
 

Solotentoonstelling Fodor, Amsterdam (catalogus 347) (8 november-9 december): abstracte schilderijen, beelden en gouaches

 

1964

Tentoonstelling beeldhouwkunst/grafiek/schilderkunst [Liga Nieuw Beelden], Stedelijk Museum Amsterdam (11-30 maart)

nrs 19-20: olieverfschilderijen; 21: plastiek (hout)

 

Solotentoonstellingen in De Mangelgang, Groningen (13 maart-10 april) en in Galerie Waalkens, Finsterwolde (14 maart-10 april)

 

Bylden 1864-1964 Van Pander tot heden. Werk van Nederlandse beeldhouwers, Prinsentuin, Leeuwarden

nr 5: Abstracte houtplastiek

 
 

1965

Nederlandse Kring van Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam (23 januari-14 februari)

nrs 15-17: conté, inkt, gouache (Compositie)

 
 

Tentoonstelling Vereniging Sint Lucas, Stedelijk Museum Amsterdam (19 februari-14 maart); Kasteel Hoensbroek (10 april-15 mei)

nrs 9-10: tekeningen; 11: houtplastiek

 
 

Ausstellung 65 Amsterdam-Berlin-Frankfurt, Messegelände Frankfurt (7-30 mei)

nrs 8-10: Zeichnungen

 
 

Nieuw Beelden 1965, Stedelijk Museum Amsterdam (29 mei-20 juni)

 

1966

Solotentoonstelling Heineken Galerij, Amsterdam (3 augustus-5 september)

 

1967

Tentoonstelling Vereniging Sint Lucas, Stedelijk Museum Amsterdam

nr 16: Portret (olieverf)

 

1968

Kunst voor Osdorp, Amsterdam (20–29 september)

houtsculptuur

 

1970

Expositie bij de Spaarbank voor de Stad Amsterdam (8–24 december)

reeks van gouaches en tien houten beelden

 

1971

Kunstenaars voor Vietnam, Stedelijk Museum Amsterdam (8-17 mei)

nr 44: aquarel

 

1972

Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost, Rijksmuseum, Amsterdam (19 oktober–10 december)

nr 99: Portret van een Chinees meisje

 

1973

Solotentoonstelling Centraal Beheer, Amersfoort (mei-juni)

twaalf olieverfschilderijen, vijf houten en een koperen beeld

 

 

 

Een keuze uit de tentoonstellingen na Breetvelts overlijden (1975)

 

1989

25 jaar Nederlandse abstracten 1945-1970, Galerie Nieuw Beelden, Leiden (12 november–14 januari 1990)

 

1990

Vrijheid van verbeelding, Borzo kunsthandel, Den Bosch (31 augustus–29 september)

 

1992

Indonesische impressies, Gemeentemuseum, Helmond (februari-17 mei); Westfries Museum, Hoorn (19 juni-6 september); Sotheby’s, Amsterdam (13–31 juli)

Twee vrouwen voor Balische huispoort

 

 

1993

Nederlandse abstraktie jaren ’50, Galerie Witteveen, Amsterdam (16 september- ? )

 

Brekers [BREetvelt en KERSten], Galerie Nieuw Beelden, Leiden (13 november–26 januari 1994)

 

1996

Doorbraak van de moderne kunst, Cobra Museum, Amstelveen (14 juni–15 september)

nrs 51-58, 60-61, 63-65: olieverfschilderijen; 59: metaalplastiek; 62: krijt/potlood; 66: houten beeld

 

1997

Keerpunten en raaklijnen in de kunst na 1945, Cobra Museum, Amstelveen (30 mei–28 september)

 

2002

1945 – 2000, Klasema Wouwse Plantage (13 april–6 mei); Cobra Museum, Amstelveen (13 december–3 februari2003)

 

Whispering abstracts, Kunsthandel Willem Kerseboom, Bergen (mei)

 

2008

Solotentoonstelling Dof Breetvelt, modernist in Indië en Nederland in Museum Nusantara, Delft (15 maart - 31 augustus) ter gelegenheid waarvan het gelijknamige boek van Rob Delvigne over Dolf Breetvelt is verschenen bij KIT Publishers.  R.Delvigne: Dolf Breetvelt, modernist in Indië en Nederland, KIT Publishers Amsterdam, 2008